FundaMental™ Taktil Læring

Arbejde med hænderne uden synets hjælp aktiverer vigtige tænkefærdigheder!


Mange børn og unge har behov for styrkelse af netop disse tænkefærdigheder!

FundaMental™ Taktil Læring (FTL) er et kognitivt træningsprogram og -materiale, der er målrettet udviklingen af børns grundlæggende kognitive færdigheder, herunder deres evne til at undersøge, analysere og finde frem til løsninger på problemer. Metoden bygger på guidet undersøgelse og opgaveløsning gennem brug af den taktile sans. FundaMental giver en vej til at ændre på grundlæggende indlærings- og udviklingsproblemer og er også et kraftfuldt redskab til generelt at styrke tænkning og læring. 

Ved at flytte undersøgelse af opgaver fra synet, som er lynhurtigt, men ofte sjusket og usystematisk, til den taktile undersøgelse opnår man en langsommere, grundigere og systematisk undersøgelse. Dette gør det muligt for den voksne at se de strategier eller mangel på samme, som den barnet benytter.

FTL baserer sig på de særlige måder som hjernen arbejder med taktile sanseindtryk, som åbner for målrettet træning af kognitive funktioner og processer. Samtidig udnytter FTL den styrke, der ligger i at den voksne direkte kan “se” og identificere centrale aspekter af barnets kognitive funktionsmåder, færdigheder og udfordringer gennem hændernes arbejde med taktile opgaver.

Hvad kan man bruge FTL til

Træning Af Børn & Unge Med Indlærings-Problemer

Metoden er udviklet til at træne, rehabilitere og forebygge kognitive indlærings- og problemer

Styrkelse af Børns Generelle Læring

Metoden har vist et stort potentiale til at styrke tænkning, udvikling og læring hos almindelige børn uden identificerede indlæringsproblemer

Afdækning af Kognitive Processer Og Færdigheder

Ved at observere hændernes arbejde med taktilt materiale bliver processer og aspekter ved kognition og problemløsning direkte observerbare

Styrkelse af Kognitions-Udviklende Samspil

Både behovet for træning og effekt af den professionelle guidning bliver tydelig, og udvikler derved evnen til effektiv facilitering af læring og kognitiv udvikling

Hvad andre siger om FundaMental™

Om Kurset

“Så fedt kursus og materiale I har strikket sammen. Super meningsfuldt at kunne bruge til at træne grundlæggende lærings-forudsætninger."
Professionel kognitions-træner og lærer i psykiatrien
“Et kursus med kompetente og engagerede undervisere, som har udviklet nyt og banebrydende undervisningsmateriale.”
Hjemmetrænende forælder
“Fantastisk inspirerende kursus – mine fingre er blevet mit “andet” øje – jeg ser meget mere nu. Glæder mig til at gå i dybden med det taktile – ikke et sekund i tvivl om at det kan rigtigt meget når det gælder de kognitive funktioner.”
hjemmetrænende forælder
"Den taktile vej giver en fantastisk udvidelse af min mulighed for at afdække barnets udfordringer og potentialer. Håber virkelig det kursus kommer vidt og bredt - til gavn og udvikling for børn og unge"
Psykolog


Om Materialet

"Jeg kan huske følelsen af at tænke: ”Endelig!” da jeg så materialet. Jeg kunne se et kæmpe potentiale i det, for jeg manglede virkelig noget der kan ramme de her børn, der var et hul som FundaMental™ dækker."
stifter, ejer og træner af kogntions-trænings-virksomhed
"Jeres materiale er super gennemarbejdet og sådan ét det ville være en gave at kunne hive fat i i træningen.”
Selvstændig kognitionstræner
"De får så mange succes-oplevelser. Det synes jeg materialet kan, det giver selvværd. Det er så let at skabe selvværd, for man kan justere opgaven op og ned."
forælder til barn med udfordringer og træner af børn med indlæringsproblemer
"Man kan sætte en helt anden type krav når det er taktilt, inde i kassen, fordi de opfatter det som en leg. Det er som om at noget af skoletænkningen bliver ophævet."​
speciallærer og forælder til barn med indlærings-vanskeligheder


Om Metoden

"Det sætter tempoet ned. De der drenge, de er så hurtige og sjuskede. De er nødt til at få tempoet ned taktilt."
specialpædagog, heldagsskole
"En af aha-oplevelserne for børnene er, hvad det egentlig betyder at have ord og begreber, hvor vigtigt det er."
audiologopæd/ talepædagog
"Man kan nærmest mærke hvad der foregår inde i barnet. Barnet bliver bevidst om sin egen refleksion."
stifter, ejer og træner af kogntions-trænings-virksomhed
"Jeg synes ikke jeg kan få den der ro på barnet uden det taktile. Med det taktile materiale kan jeg få dem til at arbejde langsomt. Jeg synes også det er lettere at få strategier på. Læringen bliver ligesom dybere - den sætter sig."
kognitionstræner
"De har nogle gode strategier når de arbejder i kassen, med synet er de for opmærksomhedsforstyrrede. De er mere vedholdende når man arbejder i kassen. De bruger nogle strategier som de ellers ikke bruger."
konsulent for specialskole

Læs mere ...

Metoden

hvordan taktil træning KAN styrke din indsats for børns læring og udviklingMaterialet

Det specialudviklede materiale, som åbner døren for målrettet taktil læring


Workshops

kurser og workshops som udvider dine pædagogiske handlemuligheder

Ressourcer

webinarer, videoklip, artikler, sociale netværk og andre FTL-ressourcer