Derfor har vi skabt FundaMental™

Andre trænings-programmer

Langt de fleste andre kognitive trænings-programmer baserer sig på digitalt baseret træning og skærmaktiviteter. Det betyder at træningsmaterialer i mange tilfælde enten ikke passer til de børn som skal trænes, eller til de basale kognitive funktioner som der er behov for at udvikle. Derfor udviklede vi FundaMental™

 

Gennem vores mangeårige erfaring med kognitive udviklings-programmer er det blevet klart for os, at der mangler et program der fokuserer på at udvikle de helt grundlæggende kognitive færdigheder. Et program hvor materiale, metode, træningsmål og kognitive forudsætninger er rettet mod udvikling af et solidt fundament for tænkning, læring og problemløsning.

Bygger på et solidt fundament

FTL-materialet og metoden integrerer omfattende viden om læring, kognition og neuropsykologi fra blandt andre fremtrædende teoretikere som Piaget, Vygotski og Feuerstein.

Dansk udviklet af specialister i læring og kognition

FTL-materialerne er udviklet af en pædagogisk psykolog med speciale i kognitiv udvikling, og en lektor i pædagogik med mangeårig erfaring som lektor, underviser og træner i en række kognitive udviklingsprogrammer.