1245-Web

To kursusniveauer

Introkursus

Fortsætterkursus

Grundlæggende workshop hvor du lærer at træne og udvikle tænkning, læring og problemløsning gennem den taktile metode, og bliver præsenteret for de nyeste udgave af materialet FundaMental Taktil Læring.

 

Målet er at deltagerne:

 • Får grundlæggende viden om forskelle i sansemodaliteters kognitive virkemåder
 • Får en solid forståelse af de særlige potentialer ved at træne gennem den taktile sans
 • Får den nødvendige viden om børns kognitive udvikling, for at kunne tilrettelægge og gennemføre taktilt baseret kognitiv træning
 • Får erfaring med mediering og taktilt baseret kognitiv træning
 • Får erfaring med at kunne identificere kognitive funktionsudfordringer gennem taktile metoder
 • Bliver i stand til at påbegynde taktilt baseret kognitiv træning ved brug af træningsmaterialet FundaMental™ Tactile Learning

Workshop hvor du styrker din viden og færdigheder fra det Grundlæggende kursus i den taktile metode, og lærer om de mere komplekse træningsniveauer i FundaMental Tactile Learning.

 

Målet er at deltagerne:

 • Får viden og færdigheder i forhold til at kunne gennemføre taktil træning på de mere komplekse træningsniveauer
 • Får kendskab til og begyndende færdighed i at analysere børns kognitive udfordringer og opstille handlingsplan for at korrigere disse
 • Får styrket forståelse for rationalet bag taktilt baseret kognitiv træning
 • Får øget viden om hvordan variationsmuligheder i træningen målrettet kan understøtte træningsmål
 • Får mulighed for sparring og udveksling af praktiske erfaringer med den taktile træningsmetode
 • Får styrket færdigheder til at afkode kognitive processer og funktionsudfordringer gennem den taktile arbejdsmetode
 • Blive i stand til at løfte kvalitet og effektivitet i arbejdet med taktilt baseret kognitiv træning

Derudover så udbyder vi på et senere tidspunkt et træner-kursus, for dem som ønsker at blive uddannet i selv at afholde kurser som træner/underviser.

Nedenfor kan du finde link til kursustilmelding og nærmere beskrivelse af kurserne:

Online tilmelding:

Vi anvender online tilmelding hos Nemtilmeld, som automatisk håndterer tilmelding, betaling og faktura (også ean). Du kan også tilmelde dig ved at sende en mail!