Styrker ved at bruge FTL som forælder i træningen af ens eget barn

POSITIVT LÆRINGSRETTET SAMVÆR

FundaMental™ skaber et positivt udgangspunkt for læringsrettet samvær og samspil med barnet, langt fra de problematiske situationer man kan opleve i forbindelse med lektielæsning og andre skole-lignende træningsmetoder. FundaMental™ er også “Fun” træning.

FLEKSIBEL TILPASNING TIL BARNET/DEN UNGE

FundaMental™ rummer et væld af variationsmuligheder og indebærer en fleksibilitet, som gør det nemt at tilpasse træningsopgaver lige præcis til det niveau, som skaber succesoplevelser for barnet.

LET AT KOMME IGANG

Både kursus, den praktiske træningsguide og de mange visuelle opgaveeksempler gør det nemt at komme i gang med træningen og løbende opnå en dybere forståelse af træningen – også selvom man ikke har en faglig baggrund, men “bare” er forælder.

MAN LÆRER AT FORSTÅ SIT BARN BEDRE

Der er indlejret en dybdegående forståelse af læring, tænkning og problemløsning i FundaMental™, som betyder at man som forælder gennem træningen af ens barn samtidig opnår en dybere forståelse af hvad der er vigtigt for ens barns udvikling.

MAN KAN SE BARNETS TÆNKEPROCESSER

I den taktile arbejdsmåde fortæller barnets måde at undersøge materialerne med hænderne, at man direkte kan se en række af barnets tankeprocesser. Man opnår derfor lettere en dybdegående forståelse af ens barn, og de udfordringer og områder hvor der er behov for at barnets udvikling støttes og trænes.

LÆRING SOM KAN OVERFØRES TIL HVERDAGEN

Læringsforståelsen i FundaMental™ bygger på en forståelse af, at det er særdeles vigtigt at styrke barnets overførsel af lærte strategier og kognitive færdigheder til barnets øvrige hverdagsliv. Træningen lægger derfor op til at kunne integreres med andre træningsaktiviteter og barnets hverdagsliv.

DU STÅR IKKE ALENE MEN BLIVER DEL AF ET NETVÆRK

Som tidligere kursusdeltager og FundaMental-praktiker inviteres du med i et netværk, hvor du løbende har mulighed for at opsøge inspiration og sparring. Langt de fleste kender situationen hvor man efter et kursus eller materialekøb vender hjem inspireret og begejstret, men efter et stykke tid glemmer væsentlige ting, eller taber noget af inspirationen og engagementet. Derfor bliver du del af FundaMental™-netværket til at støtte din træning.

Hvad andre siger om FundaMental™

"Man kan sætte en helt anden type krav når det er taktilt, inde i kassen, fordi de opfatter det som en leg. Det er som om at noget af skoletænkningen bliver ophævet."
speciallærer og forælder til barn med indlærings-vanskeligheder
"Jeg synes ikke jeg kan få den der ro på barnet uden det taktile. Med det taktile materiale kan jeg få dem til at arbejde langsomt. Jeg synes også det er lettere at få strategier på. Læringen bliver ligesom dybere - den sætter sig."
kognitionstræner
“Et kursus med kompetente og engagerede undervisere, som har udviklet nyt og banebrydende undervisningsmateriale.”
Hjemmetrænende forælder
“Fantastisk inspirerende kursus – mine fingre er blevet mit “andet” øje – jeg ser meget mere nu. Glæder mig til at gå i dybden med det taktile – ikke et sekund i tvivl om at det kan rigtigt meget når det gælder de kognitive funktioner.”
hjemmetrænende forælder
"De får så mange succes-oplevelser. Det synes jeg materialet kan, det giver selvværd. Det er så let at skabe selvværd, for man kan justere opgaven op og ned."
forælder til barn med udfordrer og træner af børn med indlæringsproblemer