FundaMental™ som redskab til at løfte praksis på specialskoler og institutioner

BÅDE FOR BØRNEGRUPPER & INDIVIDUELLE INDSATSER

FTL kan både anvendes i individuelle aktiviteter og i smågrupper og er derfor relevant både i specialpædagogiske sammenhænge og i almene tilbud, hvor der er tilknyttet særlige læringsressourcer i form af støttelærere, støttepædagoger, inklusionskonsulenter m.fl. FTL spænder både over meget trænings-orienterede opgaver og mere spil-lignende aktiviteter og materialer hvor flere børn/unge sammen udnytter effekterne ved den taktile arbejdsmåde. Fælles for både individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter er, at de af langt de fleste børn opleves motiverende, appellerende og som en sjov måde at lære at lære.

KLARE INDSATSMÅL

FTL kan bruges som redskab til at sætte klare indsatsmål omkring fundamentale kognitive udfordringer og potentialer. De processer som man gennem arbejdet med FTL opdager at barnet har udfordringer omkring, relaterer sig som regel direkte til både faglige, praktiske, sociale og generelle udfordringer i barnet/den unges hverdag. 

Hvad andre siger om FundaMental™

“Så fedt kursus og materiale I har strikket sammen. Super meningsfuldt at kunne bruge til at træne grundlæggende lærings-forudsætninger."
Professionel kognitions-træner og lærer i psykiatrien
"Man kan sætte en helt anden type krav når det er taktilt, inde i kassen, fordi de opfatter det som en leg. Det er som om at noget af skoletænkningen bliver ophævet."
speciallærer og forælder til barn med indlærings-vanskeligheder
"Det sætter tempoet ned. De der drenge, de er så hurtige og sjuskede. De er nødt til at få tempoet ned taktilt."
specialpædagog, heldagsskole
"De har nogle gode strategier når de arbejder i kassen, med synet er de for opmærksomhedsforstyrrede. De er mere vedholdende når man arbejder i kassen. De bruger nogle strategier som de ellers ikke bruger."
konsulent for specialskole
"Den taktile vej giver en fantastisk udvidelse af min mulighed for at afdække barnets udfordringer og potentialer. Håber virkelig det kursus kommer vidt og bredt - til gavn og udvikling for børn og unge"
Psykolog