Styrk din assessment og rådgivning

SYNLIGHED AF KOGNTIVE PROCESSER

FTL udgør et kraftfuldt supplement til din afdækning af kognitive funktionsmåder, udfordringer og udviklingspotentialer. Hændernes motoriske undersøgelse og manipulation med de taktile materiale synliggør grundlæggende aspekter ved informationsbearbejdning og kognitive processer. Det giver værdifuld viden, både i forhold til assessment, rådgivning og interventionsperspektiver.

METAKOGNITIV BEVIDSTHED & OPMÆRKSOMHED

Når man arbejder taktilt med kognitive opgaver, faciliteres en metakognitiv opmærksomhed en bevidsthed effektivt. Det skaber ofte en genvej i forhold til den professionelles mulighed for at styrke selvrefleksion, selvforståelse og bevidsthed om udviklingsmål og -veje. Det er værdifuldt både i forhold til terapeutiske og rådgivningsmæssige processer.

PRAKSISRETTET RÅDGIVNING

Både som psykolog og som forældre, lærere eller andre omkring barnet/den unge, bliver kognitive udfordringer og træningsbehov tydeligere ved taktilt baseret afdækning og træning. Opgaven med at rådgive personer omkring barnet bliver derfor let at gøre konkret, relevant og praksisrettet.

LÆRINGSTÆNKNING MERE END INTELLIGENSTESTNING

FTL tager udgangspunkt i et læringsparadigme fremfor et intelligens-paradigme. Afdækningsmæssigt betyder det at vi både fokuserer på at afdække funktionsudfordringer men også udviklings- og læringspotentialer gennem principperne i dynamisk assessment. Tilgangen giver en langt opløsning og procesforståelse end i traditionel psykologisk testning, og er med til at højne den økologisk validitet og praksisrelevans af rådgivning.

Hvad andre siger om FundaMental™

“Så fedt kursus og materiale I har strikket sammen. Super meningsfuldt at kunne bruge til at træne grundlæggende lærings-forudsætninger."
Professionel kognitions-træner og lærer i psykiatrien
"Man kan nærmest mærke hvad der foregår inde i barnet. Barnet bliver bevidst om sin egen refleksion."​
stifter, ejer og træner af kogntions-trænings-virksomhed
"Den taktile vej giver en fantastisk udvidelse af min mulighed for at afdække barnets udfordringer og potentialer. Håber virkelig det kursus kommer vidt og bredt - til gavn og udvikling for børn og unge"
psykolog
"Jeres materiale er super gennemarbejdet og sådan ét det ville være en gave at kunne hive fat i i træningen.”
Selvstændig kognitionstræner